Dala Ägg AB garanterar ...

att äggen packade i en förpackning med
Dala Äggs hönor är både värpta och packade i Södra Dalarna.

Ursprungsmärkningen för ägg med dalarna är: Se-317.

Dala Ägg AB garanterar ...

att äggen packade i en förpackning med
Dala Äggs hönor endast har färdas 3 km mellan hönshus och packeri. Vi är mycket stolta över våra klimatsmarta transporter.

Dala Ägg AB garanterar ...

att äggen packade i en förpackning med
Dala Äggs hönor är värpta av en höna som behandlats med omsorg och kärlek.

Vi kallar det dalagaranti!