Gamla Bruketes Ägg - ett nytt varumärke

Under en kortare tid kan vi ibland behöva komplettera vårt sortiment med ägg från äggproducenter i närliggande län. Det kan ske exempelvis när vi byter hönsbesättning i något av våra hönshus. Det sker med ca. ett och ett halvt års mellanrum. Inte ofta alltså. För att det alltid ska finnas ägg från Dalarna att tillgå byter vi bara hönsbesättning i ett hus i taget.

Äggen från de andra äggproducenterna håller samma goda kvalité, de packas fortfarande i vårt packeri på det gamla bruket i Långshyttan och hönorna har det lika bra som våra egna hönor.
Alla ägg är som vanligt ursprungsstämplade och även på etiketten framgår var ägget är värpt.

Tydlig ursprungsmärkning

För att det ska vara lätt att följa ursprunget på alla ägg i vårt packeri ger vi nu de tillfälliga äggen från andra län en helt egen produktionslinje och nya fina förpackningar. De nya kartongena kommer också att användas när vi ibland har specialkampanjer eller när vi säljer våra dalaägg i andra län.